Verksamheten

Verksamheten kommer drivas i hemmet för barn i åldrarna 1-5 och under ledning av C-Företaget.. Barnen kommer få en stimulerande miljö med små grupper, daglig utevistelse och under lekfulla former kan de utvecklas i sin egna takt och förmåga. Och där barnens mående står i centrum. Deras intressen får vara med och styra vilka utflykter vi gör, vilka lekar vi leker och vad vi gör för pyssel.

Inriktning/profilering 
Verksamheten inriktar sig både på utomhuspedagogik och inomhuspedagogik. Utomhus får barnen lära sig om djur och natur och öva upp sin grovmotorik. Inomhus får barnen vara med om vardagssaker som att laga mat och duka. Men även att man måste visa hänsyn till  varandra. 

  Aktiviteter
 
- Utevistelse varje dag. 
- Pyssla, måla, klistra och klippa
- Fri lek 
- Utflykter till lekplatser och skogen 
- Besök på  öppna förskolan


Mål 
- Se varje barn för den hen är.
- Ge barnen trygghet och närhet 
- Ge föräldrarna trygghet genom att de får inflytande i verksamheten och uppföljning om lämningen blir svår för dem. 
- Barnen skall få en lärande och utvecklande miljö.
- Lära barnen att visa hänsyn och respekt både till sig själva och andra
    
Verksamheten kommer följa de allmänna råden för pedagogisk omsorg, barnkonventionen och vägledas av förskolans läroplan (rev. 2010). 
 
Kost 
Alltid hemlagad, näringsriktig mat med mycket närproducerade och ekologiska råvaror.